Afdrukken

Algemene voorwaarden

1. Alle communicatie van de Creafant-themakampen gebeurt via de algemeen coördinator Leen Neirynck (leen@creafant.be / 0475 60 47 22)

2. Je kan enkel inschrijven voor een volledige kampweek tenzij dit voor aanvang van het kamp per mail via leen@creafant.be anders werd afgesproken.

3. Inschrijvingen (door middel van het online formulier (HIER)) zijn pas definitief na het betalen van het volledige bedrag.

4. Privacy:

De persoonsgegevens voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking van de Creafant vzw worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mail adressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking.

  • Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven op de activiteiten van de sport-, jeugd- en cultuurwerking en na betaling worden de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.
  • Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.
  • U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.

5. Wanneer het kamp is volboekt heeft u de mogelijkheid uw kind op de wachtlijst te plaatsen. Wij contacteren u zodra er een plaatsje vrij komt.

6. Annulatie van een kamp met terugbetaling van het inschrijvingsgeld is enkel mogelijk op vertoon van een geldig doktersattest à rato van 20 euro per dag.

7. Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

8. Creafant vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

9. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden. Wij betalen u in dit geval het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

10. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang, verzekering (aansprakelijkheid en ongevallenverzekering met een franchise van 50 euro) en maaltijd of tussendoortjes.

11. Voor al uw kinderen die aan een Creafantkamp hebben deelgenomen, ontvangt u het daaropvolgende jaar in het eerste trimester een fiscaal attest.

12. Op elke kamplocatie is steeds een kampcoördinator aanwezig. U kan steeds bij hem/haar terecht voor alle opmerkingen, vragen, verzuchtingen. Zo kunnen we snel bijsturen indien nodig.
Mocht u toch klachten hebben tijdens of na afloop van het kamp, kan u deze ons steeds melden via Leen Neirynck (leen@creafant.be)

 

 

 

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2018-03-01